Hvad får du på Ranum Fri Fagskole?

Hvis du ønsker det får du muligheden for at medbringe din egen hest på Ranum Fri Fagskole

 

 

                                   

 

 

 

 Ranum Modellen

Obligatorisk:

 

Borgertræning - Du får fag der gør at du kan kan klare dig i samfundet!

 

 På Ranum Fri Fagskole får du mulighed for at vælge mellem:

 

 2 Linjer  ( læs mere)

10. klasse
I 10. klasse tager du de fag der skal til for at du
kan aflægge en 10 klasses prøve.
Samtidig kan du dygtiggøre dig og undersøge
forskellige erhverv på vores værksteder.
undervisningen er halvt bogfag og halvt praktisk

 

Erhvervslinjen
Din erhvervslinje kan du opbygge som du selv vil 
Dit fokus kan være en af tre muligheder:

En linje er måden du bliver undervist på og måden du kan vælge værksteder og fag.

- Parat til EUD/EVU

- Erhverv med mening

- Lær om livet

 

 7 Værksteder/Fagretning at indgå i (læs mere)

Et værksted er hvor du arbejder med den uddannelse du ønsker i fremtiden.

Arbejdet foregår i samarbejde med virksomheder, fagskoler, lærer og foregår så man oplever de forskellige sider af et fagområder. Noget af undervisningen kan foregå i udlandet.

- Industri og håndværk

- Naturpleje og Landbrug

- Dyr heste og etik

- Gastronomi

- Omsorg sundhed og pædagogik

- Handel og kontor

- Forsvar, Politi, beredskab

Forskellige boglige fag (Læs mere)

De boglige fag er på nogle af linierne fastlagte - På andre linier skal de vælge til

Forskellige idrætsfag (Læs mere)

I drætsfagene foregår sammen med Ranum Efterskole College

Herudover får du :

2 større eskursioner eller rejser i løbet af året

Herudover er der mulighed for at få ekstrahjælp (inklusion),egen mentor. 

 

Grundpris kr. 1200 pr uge