På Ranum Fri Fagskole kan du gennemføre en 10. klasse eller en erhvervslinje.

HVAD ER RANUM FRI FAGSKOLE?
Ranum Fri Fagskole er for dig, der er fyldt 16 år, og
som har lyst til både at bruge hænder og hoved i
skolen. Undervisningen er mindre teoretisk og mere
praktisk tilrettelagt end i folkeskolen.
Du kan vælge en 10. klasse eller et erhvervsforløb.
Der er i hvert forløb indtil 5 forskellige fagretninger,
spændende valgfag, samt 2 rejser.

BLIV FORBEREDT TIL FREMTIDEN!
Et år på Ranum Fri Fagskole er 43 ugers fællesskab
og du bor sammen med dine kammerater. Det er lidt
lige som at gå på efterskole, men med mere ansvar
for jeres hus og madlavning mv. Det modner dig til at
tage valget om du vil fortsætte på gymnasiet eller
tage en erhvervsuddannelse.