Foreløbig Årsplan og Kalender 2017/18- Årsplan Himmerland Fri Fagskole (Ændringer vil forekomme)

7/8

Uge 32

Opstart

Rystesammen

Førstehjælpskurser

Sikkerhedskurser
Hygiejne kurser

Uge 1 August
Uge 33 Skoleopstart
Opdeling i værksteder
Opdeling i idræt

Uge 2

August

Uge 34 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 3
August
Uge 35

Praktik uge/ 1

Formland messen

Uge 4
September
Uge 36 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 5
September
Uge 37 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 6
September
Uge 38

Alm skole
Værksteder
Idræt

Afslutning projekt 1
Åbent hus

Uge 7
September
Uge 39 Praktik uge 2
HI messe

Uge 8

September

Uge 40 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 9
Oktober
Uge 41

FRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri
Uge 42 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 10

Oktober

Uge 43 Praktik 3

Uge 11

Oktober

Uge 44 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 12

November

Uge 45 Rejser/ ture

Uge 13

November

Uge 46 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 14

November

Uge 47 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 15

November

Uge 48 Praktik uge 4

Uge 16

November

Uge 49 Projekt 2 Uge 17
December
Uge 50

Jule uge
Prøver

Fagprøver

Uge 18

December

Uge 51 Jul  
Uge 52 Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 1 Alm skole
Prøver
Værksteder
Idræt
Uge 19
januar
Uge 2 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 20

januar

Uge 3 Praktik 4

Uge 21

januar

Uge 4 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 22

januar

Uge 5 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 23

januar

Uge 6 Alm skole
Værksteder
Idræt
formland messe
Uge 24
Februar
Uge 7 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 25
Februar
Uge 8 3-4 dage ud af huset social tur

Uge 26

Februar

Uge 9 Projekt 3
Expoo messe
Uge 27
Marts
Uge 10

Alm skole
Værksteder
Idræt

hest og rytter messe

Uge 28

Marts

Uge 11 Alm skole
Værksteder
Idræt

Uge 29

Marts

Uge 12 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 30
Marts
Uge 13 Praktik 5

Uge 31
marts

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 14 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 32
April
Uge 15
Påske
Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 33
April
Uge 16 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 34
april
Uge   17 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge   35
April
Uge 18 Prøver Uge 36
Maj
Uge 19 Rejse 2 Uge 37
Maj
Uge 20 Praktik uge 6 Uge 38
Maj
Uge 21 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 39
maj
Uge 22 Alm skole
Værksteder
Idræt
Uge 40
Maj
Uge 23 Afslutningsprojekt Uge 41
juni
Uge 25 Job søgning
afslutprojekt
Uge 42
Juni
Uge 26
slut 1/7
Job søgning
Afslutning
Uge 43
juni

Himmerland Fri Fagskole bestyrelse

Valgt september 2016

Formand: 
Niels Kjær

Næstformand: 
Henrik A. T. Jørgensen

Menige medlemmer:
Asger Hunø
Jens Chr. Møller
Vibeke Larsen

1. Supplant: 
2. Supplant:

Kontakt bestyrelsen på iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tlf. 21724067

Bliv medlem af Ranum Efterskole College skolekreds

- kontakt skolen på tlf. 96 66 44 00 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi er en fri og uafhængig efterskole, som ikke er knyttet til et bestemt politisk eller religiøst grundlag.
Vi bygger på det værdigrundlag, som er beskrevet i skolens vedtægter, og som sådan er fundamentet for Ranum Efterskole College.

Hvis du kan støtte op omkring dette og loyalt er interesseret i at udbrede kendskabet til Ranum Efterskole College, så vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem af Ranum Efterskoles College skolekreds.

RE´s værdigrundlag sætter det enkelte individ i centrum i sit eget liv og i respekt for det store fællesskab. I værdigrundlaget pointeres, hvor vigtigt det er, at vi som individer forstår at udvikle os i en global verden med ansvar over for andres og egen udvikling. Samt at vi lærer at sætte os mål og træffe de valg som kan føre os til målet. At vi oplever, at der er mening med det vi foretager os og at vi kan bidrage til at andre også for et godt liv.

På RE tager vi dette værdifokus meget seriøst og har i hverdagen givet de unge og de ansatte mulighed for at være med til at forme indholdet i efterskoleåret i en udstrækning, hvor den enkelte kan komme med forslag til nye profilfag og være med til at sætte mål i hverdagen. 

Vi gennemfører 2-3 gange årligt en demokratisk valgproces, således at den enkeltes ideer og mål sættes i spil i det store fællesskab, og der dannes konkrete praksisfællesskaber omkring bestemte mål og interesser. På den måde sikrer vi, at vi er en skole i tiden og med tiden og udvikler os i et dialogisk samspil med de unge og med hinanden som kollegaer, bestyrelse og skolekreds.

Medlemskab af skolekredsen sker ved henvendelse til forstander Olav Storm eller bestyrelsesformand Jens Olfert Andreasen. Kontakt på tlf. 96 66 44 00./96664412

Medlemskabet koster 50,- kr. årligt og opkræves efter bestyrelsens godkendelse af medlemskabet. Indbetales på REG 9202 og KONTONR 1880096431

Retningen henvender sig til dig der gerne vil  arbejde med dyr


 Du kan medbring din egen hest og tage udgangspunkt i livet omkring denne, du kan også leje hest.

Skole råder over forskellige dyr.
Der arbejdes med dyrehold og etik i forbindelse med dyrehold

-          Pasning og fodring af dyr

-          Regler om dyr

-          Dyrs sygdomme

-          Dyrs anvendelse

-          Stalde

-          Ridning islænder/egen hest

-          Sikkerhed ved omgang med dyr

 

Fagretninger/Værksteder

Alle der er på Ranum Fri Fagskole skal vælge en fagretning/værksted.

Fagretning eller værksted danner grundlag for, hvor du laver dine praktiske opgaver.

Da vi har en del aftaler ude i byen skal der ikke mange til for at vi kan lave en fagretning/værksted.

I fagretningen/værkstedet arbejder man individuelt og under vejledning af en fagsperson.