Mentorordning

Denne ordning er for kursister der er i risiko for ikke at gennemføre en Ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det i kursistens uddannelsesplan af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder anbefales, at den unge kursist i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler). Undtagelser: Kursister i 10. klasse. Endvidere er kursister fra Færøerne og Grønland ikke omfattet af ordningen.

Skolen har en uddannet person til at varetage mentorrollen