Borgerfag

Borgerfag er alt sammen fag hvor du præsenteres for de emner en borger har behovfor at vide.
Hver uge tage et emne op som du kan få brug for som borger. Vi taler om emnerne og diskuterer hvilken betydning de har for den enkelte

Eksempler på emner

-          Vi ser på nemid

-          Vi ser på skat

-          Vi ser på valg

-          Vi ser på budget og økonomi

-          Vi ser på husleje

-          Vi ser på bankens rolle/ lån /

-          Vi besøger rådhuset

-          Vi besøger en bank

-          Vi arbejder med et besøg hos lægen

-          Vi arbejder med hvad skal der til for at rejse