Rejser:

Der vil i forløbet være 2 rejser. Rejserne er inkluderet i opholdet.
Rejserne har til formål at møde nogle af de erhvervsområder man arbejder med indenfor det værksted man arbejder I.

Ture:

Der vil i hvert kvartal være en et dags tur. Turen skal afdække emner der har med det at være borger i Danmark at gøre.