Fagretninger/Værksteder

Alle der er på Ranum Fri Fagskole skal vælge en fagretning/værksted.

Fagretning eller værksted danner grundlag for, hvor du laver dine praktiske opgaver.

Da vi har en del aftaler ude i byen skal der ikke mange til for at vi kan lave en fagretning/værksted.

I fagretningen/værkstedet arbejder man individuelt og under vejledning af en fagsperson.

De værksteder vi tilbyder er:

Industri og håndværk

Retningen henvender sig til dig der vil arbejde indefor håndværk eller industri
Arbejdet foregår i samarbejde med lokale virksomheder
Der arbejdes med forskellige håndværk f.eks. Smed, Snedker, Plastmager og

Indhold

-          Industriteknik

-          Svejsning

-          Plastsvejning

-          Brug af forskellige håndmaskiner

-          Håndværk

-          Sikkerhedskurser

-          Design

 

Naturpleje og Landbrug

Retningen henvender sig til dig der gerne vil arbejde med naturen eller med landbrug
Her arbejders der i samarbejde med lokale landmænd og skovbrugere
der arbejdes f.eks. med jordbrug, skovbrug og kendskab naturpleje.

-          Plantekendskab

-          Gødning

-          Træfældning

-          Naturkendskab

-          Økologi

-          Traktorkørekort

-          Sikkerhedskurser

-          Guidning i Naturen

Dyr,Heste og etik

Retningen henvender sig til dig der gerne vil  arbejde med dyr
Du kan medbring din egen hest og tage udgangspunkt i livet omkring denne, du kan også leje hest.
Skole råder over forskellige dyr.
Der arbejdes med dyrehold og etik i forbindelse med dyrehold

-          Pasning og fodring af dyr

-          Regler om dyr

-          Dyrs sygdomme

-          Dyrs anvendelse

-          Stalde

-          Ridning islænder/egen hest

-          Sikkerhed ved omgang med dyr

Gastronomi

Du lærer om madlavning, hvordan du dækker bord, tilberedelse af forskellige retter og ernæringen i maden
Du skal forvente både at arbejde i store køkkener og små køkkener . der arbejdes i samarbejde med Ranum Efterskole College i køkkenet

-          Tilberedning af forskellige retter

-          Råvarer

-          Økologi

-          Disponering

-          Bordækning

-          Tjener funktionen

-          Drift af køkken

-          Hygiejnekursus

Omsorg, Sundhed og pædagogik
Retningen henvender sig til dig der gerne vil arbejde med mennesker.

-          Frisør,

-          Makeup,

-          Kropspleje

-          Pædagogik

-          Værkstedarbejde med særligt udsatte

-          Servicefag opgaver

-          Psykologi

-          Løfte, bære og skubbe teknik

-          Personlig sikkerhed

-          Arbejdet foregår i samarbejde med lokale virksomheder f.eks. Vilsted Søgaard eller lokale frisører

Handel og kontor

Retningen er for dig der gerne vil uddannes indenfor handel og kontor.
Arbejdet foregår dels i samarbejde med Ranum Efterskole College og dels i samarbejde med lokale virksomheder

-          Kundebetjening

-          Regnskab for begyndere

-          Brugen af IT herunder regneark og hjemmesider

-          Regler om handel

-          Alm kontor/butikarbejde

-          Drift af butik

Forsvar, Politi og Beredskab
Retningen er for dig der gerne vil gøre dig klar til at søge ind hos politi, forsvar eller beredskab

I undervisningen vil der blive arbejdet med fysisk aktivitet, eksterme oplevelser