På Ranum Fri fagskole er der 2 følgende linjer:

Linjer

10. klasse

Hvis du vælger "10. klasse" aflægger du en 10. klasses prøve i fagene Dansk, engelsk , matematik

Du får herudover muligheden for at vælge tysk og /eller fysik. For at gøre dig klar til erhvervslivet vil der i forløbet være indtil 6 ugers brobygning/ praktik. For at klargøre dig til dette skal du vælge et værksted din undervisning tager udgangspunkt i.
Efter endt forløb kan du starte på en erhvervsuddannelse, STX eller HF

Erhvervslinie

Erhverslinien kan opbygges på forskellig måde alt efter hvor du er i dit liv

Erhvervslinien er for dig der ikke ønsker 10. klasse men ønkser udfordringer på en anden måde.

Erhvervslinien er giver dig følgende muiligheder for at blive klogere på din fremtid:

- Parat til EUD/EVU

Hvis du vælger "Parat til EUD/EUV" bliver du introduceret til at gennemføre et erhvervs uddannelsesforløb.

Forløbet vil være fordelt med undervisning og praksis i samarbejde med Teknisk skole i Års. I løbet af året vil du modtage meritgivende undervisning der gør at du ved mange erhvervsuddannelser kan starte på grundforløb 2 efter endt ophold på Ranum Fri Fagskole. Måske på en erhvervsuddannelse med EUX.   

- Erhverv med mening

Hvis du vælger "Erhverv med mening" bliver du introduceret til forskellige erhvervs uddannelser.

Du vil afhængig af dine behov få tilbudt at aflægge prøver i 10 klasses fag. Du vil få muligheden for at komme i praktik ved private virksomheder. Du vil få mulighed for at kunne sammensætte dine fag således du kan få merit for dele af de fag du har været igennem. Måske starter du på STX eller en erhvervsuddannelse efter endt forløb.

- Lær om livet

Vælger du linien "Lær om livet" sætter vi alt ind på at du kan klare de basale ting ved at flytte hjemmefra.      
Vi vil hjælpe dig til at finde ud af hvad en erhvervsuddannelse vil betyde for dig.

Du vil få mulighed for at tage enkelte fag til at aflægge prøve. Det kan også være at du ønsker en helt anden uddannelse – så vil du få dit eget værksted til at undersøge hvad din fremtid kan indeholde.